...proměny v dotyku

Čti víc

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

panu Liboru Zábranskému

 

Rádi bychom prostřednictvím našich webových stránek vyjádřili poděkování panu Liboru Zábranskému za jeho finanční a organizační zajištění vzdělávací cesty pro jednu z našich pracovnic rané péče. Ta se díky jeho podpoře zúčastnila v červenci 2014 osmidenního vzdělávacího semináře v  MAIER CENTER FOR AUTISM SERVICES v kanadském Edmontonu.

 

Účastí pracovnice získal DOTYK jedinečnou možnost seznámit se s fungováním centra, jeho filosofií, nabídkou služeb a hlavně se zúčastnit programů pro děti s autismem a jejich rodiny. Vzdělávací část byla zaměřena na seznámení se s metodikou SCERTS, se kterou pracují v MAIER CENTER a v jiných centrech v Kanadě a která je v České republice, stejně jako v celoevropském měřítku, novinkou. Vzdělávací kurz byl pro naše centrum velmi přínosný, jelikož se dlouhodobě zabýváme problematikou poruch autistického spektra a získané poznatky tak budeme moci předávat rodičům dětí, kteří využívají služeb rané péče v organizaci DOTYK II, o.p.s. V našem centru nyní budeme pro uživatele služby metodiku SCERTS, která klade důraz na sociální komunikaci, emocionální regulace a transakční podporu.

 

SCERTS jako metodika přístupu k dítěti s autismem a jeho rodině je ucelený systém podpory dítěte i rodiny. Chápe totiž rodiče jako primární činitele změny – rozvoje dítěte – ve smyslu, že právě rodiče mají nejsmysluplnější a dlouhodobý vliv na vývoj dítěte. V práci naší sociální služby je tento způsob práce vysoce inspirativní především v tom, že se nezaměřuje pouze na dítě, nýbrž na celou rodinu, ve které dítě s autismem žije.

 

Bez podpory pana Libora Zábranského by nebylo možné tuto cestu realizovat a přenést cenné poznatky a zkušenosti získané v  MAIER CENTER v Kanadě, stejně jako metodiku SCERTS, k nám do ČR.