...proměny v dotyku

Čti víc

Snoezelen

 

Přemýšleli jsme, diskutovali a zvažovali, že pro naše klienty by mohlo mít význam vybudování terapeutického prostředí místnosti konceptu Snoezelen – MSE, které nabídne při poskytování rané péče dětem s PAS a nemocným schizofrenií moderní v našem případě kompenzační pomůcku, jež může významným způsobem minimalizovat důsledky zdravotního postižení. Proto jsme se nakonec do díla pustili. Shánění peněz, výběr dodavatele na míru našim potřebám a realizace trvala 8 měsíců.

Vynaložené úsilí se ukazuje jako prospěšné. Terapie v místnosti Snoezelen totiž klientům přispívá k uvolnění, snížení agresivity, rozvoji pozornosti, komunikace, ostatní kognice a hybnosti. Významně podporuje zapojování všech smyslů v rozmanitých volitelných prostředích. Snoezelen je ideální prostor, ve kterém se uživatel terapie může emočně "uzdravit". To je nepodstatnější, protože autismus a schizofrenie má největší problém s nestabilitou emocí a jejich nezvládání. Základem sociálního začleňování klientů je regulace emocí, kterou právě Snoezelen výrazně pozitivně ovlivňuje.

Místnost Snoezelen pomohli vybudovat:

  • finanční podporou – Jihomoravský kraj, Nadace Jistota KB, MONETA Money Bank, Nadace Charty 77, Nadace DUHA, VDV, Malý strom, ANECT, a.s.
  • další podpora – STABO XXL, spol. s r.o., REMET,spol. s r.o., Šimbera s.r.o., T-LED s.r.o., SPOLTEX, spol. s r.o., ELEKTRO  Milan Nekuža a dobrovolnice Daniela Nováčková.