...proměny v dotyku

Čti víc

Novinky a aktuality

TESCO podpora DOTYKu

21/01 2019

Tesco

Vážení rodiče a přátelé,

rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto příspěvku seznámili s možností, jak můžete Vy nebo Vaši blízcí podpořit naši organizaci v případě, že nakupujete v prodejně TESCO Vídeňská - Brno. Stačí vhodit žetonek, který dostanete za Váš nákup, k našemu projektu ve sběrném místě…

Klub 9.1.2019 Co nám říká naše tělo

15/01 2019

klub1

Po novém roce jsme se opět sešli v klubovně Dotyku II v dobré náladě a hojném počtu. :-) Dnešní téma bylo neobvyklé, každý si pod ním představoval něco jiného.

V úvodní části klubu jsme se s účastníky seznámili s principy přístupu HANDLE, který vidí chování jako komunikaci a nabízí jednoduché poh…

Klub 12. 12. 2018 – „Vánoční posezení“

14/01 2019

klub1

Prosincový klub nemohl být jinak tematicky zaměřen než na nadcházející Vánoce, dokonce nás přivítal i sníh, který do DOTYKu přivál mnoho návštěvníků J

Někteří si přinesli domácí cukroví nebo pochutiny k našemu vánočnímu posezení, které zpříjemnilo povídání o Vánocích, vánočních tradicích a zvyklo…

O nás

Služba sociální rehabilitace se snaží o návrat duševně nemocných do života přímo životem, ne prostřednictvím uměle vytvářeného prostředí. Pracuje na základě vlastních metod podpory a pomoci, vyzkoušených a ověřených v rodičovské skupině. Pracovní tým je tvořen vysokoškolskými odborníky v oblasti psychologie, speciální a sociální pedagogiky se znalostí schizofrenie a lidmi, kteří si prošli duševním onemocněním schizofrenie a doplnili si svoje vzdělání rekvalifikací na pracovníky v sociálních službách.

Službu rané péče nabízíme tak, aby dítě s PAS a jeho rodiče dostali potřebné informace „pod jednou střechou“, tedy u nich doma a nemuseli je shánět z různých zdrojů, cestovat za nimi a platit za ně. Pokud mají rodiče potřebu řešit nějakou aktuálně vzniklou situaci v době mezi pravidelnými konzultacemi, mají možnost využít také telefonické a e-mailové konzultace. V pracovním týmu rané péče jsou speciální a sociální pedagogové s několikaletou praxí s dětmi s autismem.

V současné době do sociální služby zavádíme metodiku SCERTS (sért). SCERTS představuje metodiku přístupu k dítěti s autismem a jeho rodině. Jedná se o ucelený systém podpory dítěte i rodiny, který chápe rodiče jako primární činitele změny – rozvoje dítěte – ve smyslu, že právě rodiče mají nejsmysluplnější a dlouhodobý vliv na vývoj dítěte. Jde tedy o to, že v centru zájmu je zde celá rodina (oproti tradičním přístupům, kde je předmětem zájmu především dítě).  Rodiče jsou cílem podpory proto, aby stali kompetentními (znalými, vědoucími) při výchově dítěte s autismem.

V sociálních službách zaměřených na práci s dětmi s autismem a jejich rodiny je SCERTS neznámý, tudíž neužívaný. Naše pracovnice rané péče v něm byla proškolena na pracovní stáži v MAIER CENTER FOR AUTISM SERVICES v kanadském Edmontonu v červenci 2014.

V Centru sociálních služeb DOTYK II v Brně na ulici Vídeňské 127 (budova firmy REMET s.r.o.) máme kompletně vybavenou místnost pro tzv. individuální nácviky pro děti s PAS. Slouží dětem a jejich rodičům k tomu, aby poznali a vyzkoušeli si strukturovaný prostor a činnosti v něm. Rodiče se pak mohou inspirovat pro uspořádání svého vlastního domácího prostředí tak, aby co možná nejlépe vyhovovalo dítěti a podporovalo jeho navazování kontaktu s okolím. Část tohoto prostoru je také vybavena a využívána pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace dětí s PAS užívající naši sociální službu.

Na uvedené adrese mají svůj klub také nemocní schizofrenií. Schází se zde pravidelně 1x za týden, aby se setkali a popovídali si, zazpívali, zahráli hry, poslechli hudbu, trénovali kognitivní funkce, společně si četli, vyrobili dárky na Vánoce pro své blízké, učili se vařit nová jídla, chodili na výlety…  Připravujeme také programy, které povedou odborníci terapeuti a jiní nabízející zábavu a poučení pro rozvoj osobnosti a socializace osob se schizofrenií.