...proměny v dotyku

Čti víc

Novinky a aktuality

Podpora od Nadačního fondu TESCO - "Vy rozhodujete, my pomáháme"

25/04 2019

 

Již potřetí se naše organizace DOTYK II umístila mezi vítěznými projekty Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Dne 23. 4. 2019 jsme se zúčastnili slavnostního předávání šeků, a to za účasti paní primátorky města Brna Markéty Vaňkové a zástupců společnosti Tesco. Moc děkujeme za f…

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 2.4.2019

28/03 2019

Vážení rodiče a rodinní příslušníci,

dovolujeme si vás proto pozvat

na setkání 2.4. 2019 (úterý) v 16:30 hod do DOTYKu

na Vídeňskou 11/127 do Brna (budova REMET).

nabízíme vám možnost účasti na povídání s Dohnalovými, kteří naváží na přednášku na naší konferenci koncem minulého roku.

Přednášk…

Klub 20. 3. 2019 DOHNALOVI – TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

20/03 2019

Dohnalovi1

Středeční klub obohatili svojí milou přítomností manželé Dohnalovi, účastníků přišlo mnoho, všichni jsme byli připraveni procvičit naše mozky různými aktivitami na trénink kognitivních funkcí. Po přivítání následovala plánovaná přednáška pana Dohnala.

Téma přednášky se týkalo určujících faktorů l…

O nás

Služba sociální rehabilitace se snaží o návrat duševně nemocných do života přímo životem, ne prostřednictvím uměle vytvářeného prostředí. Pracuje na základě vlastních metod podpory a pomoci, vyzkoušených a ověřených v rodičovské skupině. Pracovní tým je tvořen vysokoškolskými odborníky v oblasti psychologie, speciální a sociální pedagogiky se znalostí schizofrenie a lidmi, kteří si prošli duševním onemocněním schizofrenie a doplnili si svoje vzdělání rekvalifikací na pracovníky v sociálních službách.

Službu rané péče nabízíme tak, aby dítě s PAS a jeho rodiče dostali potřebné informace „pod jednou střechou“, tedy u nich doma a nemuseli je shánět z různých zdrojů, cestovat za nimi a platit za ně. Pokud mají rodiče potřebu řešit nějakou aktuálně vzniklou situaci v době mezi pravidelnými konzultacemi, mají možnost využít také telefonické a e-mailové konzultace. V pracovním týmu rané péče jsou speciální a sociální pedagogové s několikaletou praxí s dětmi s autismem.

V současné době do sociální služby zavádíme metodiku SCERTS (sért). SCERTS představuje metodiku přístupu k dítěti s autismem a jeho rodině. Jedná se o ucelený systém podpory dítěte i rodiny, který chápe rodiče jako primární činitele změny – rozvoje dítěte – ve smyslu, že právě rodiče mají nejsmysluplnější a dlouhodobý vliv na vývoj dítěte. Jde tedy o to, že v centru zájmu je zde celá rodina (oproti tradičním přístupům, kde je předmětem zájmu především dítě).  Rodiče jsou cílem podpory proto, aby stali kompetentními (znalými, vědoucími) při výchově dítěte s autismem.

V sociálních službách zaměřených na práci s dětmi s autismem a jejich rodiny je SCERTS neznámý, tudíž neužívaný. Naše pracovnice rané péče v něm byla proškolena na pracovní stáži v MAIER CENTER FOR AUTISM SERVICES v kanadském Edmontonu v červenci 2014.

V Centru sociálních služeb DOTYK II v Brně na ulici Vídeňské 127 (budova firmy REMET s.r.o.) máme kompletně vybavenou místnost pro tzv. individuální nácviky pro děti s PAS. Slouží dětem a jejich rodičům k tomu, aby poznali a vyzkoušeli si strukturovaný prostor a činnosti v něm. Rodiče se pak mohou inspirovat pro uspořádání svého vlastního domácího prostředí tak, aby co možná nejlépe vyhovovalo dítěti a podporovalo jeho navazování kontaktu s okolím. Část tohoto prostoru je také vybavena a využívána pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace dětí s PAS užívající naši sociální službu.

Na uvedené adrese mají svůj klub také nemocní schizofrenií. Schází se zde pravidelně 1x za týden, aby se setkali a popovídali si, zazpívali, zahráli hry, poslechli hudbu, trénovali kognitivní funkce, společně si četli, vyrobili dárky na Vánoce pro své blízké, učili se vařit nová jídla, chodili na výlety…  Připravujeme také programy, které povedou odborníci terapeuti a jiní nabízející zábavu a poučení pro rozvoj osobnosti a socializace osob se schizofrenií.