...proměny v dotyku

Čti víc

Novinky a aktuality

Klub 6. 3. 2019 SPOLEČNĚ V PROSTORU

06/03 2019

Tangramy

Březnové počasí vylákalo na cestu k nám do DOTYKu II na klub větší počet zájemců o hry na prostorovou orientaci a představivost.

Na úvod jsme se společně protáhli u aktivity „Horká brambora“- v kruhu jsme si házeli míčkem v předem daném pořadí, které jsme se snažili zachovat. Poté, co jsme si poř…

Klub 6.2.2019 MOTORIKA HROU

06/02 2019

klub 6.2.

Dnešní klub jsme započali s balonkem, který nahradil naši oblíbenou Máňu (plyšová kráva). Společně jsme si balonek házeli a sdělili si své nálady a pocity. Během tohoto kolečka jsme se také připravili na následující aktivity zaměřené na trénink motoriky.

První aktivitou bylo cvičení na propojení …

Klub 23.1.2019 MUZIKOTERAPIE

23/01 2019

klub 23.1.

Na první muzikoterapii roku 2019 se nás sešlo zase hodně. S radostí jsme přivítali paní Soňu i s jejími nástroji. :-)

Další aktivitou byla hra na tibetské mísy. Každý si zvolil mísu ze šátku, ke které dostal i speciální paličku. Společná hra na tento nástroj vždy zahrnuje jednotlivé rozeznění, kd…

O nás

Služba sociální rehabilitace se snaží o návrat duševně nemocných do života přímo životem, ne prostřednictvím uměle vytvářeného prostředí. Pracuje na základě vlastních metod podpory a pomoci, vyzkoušených a ověřených v rodičovské skupině. Pracovní tým je tvořen vysokoškolskými odborníky v oblasti psychologie, speciální a sociální pedagogiky se znalostí schizofrenie a lidmi, kteří si prošli duševním onemocněním schizofrenie a doplnili si svoje vzdělání rekvalifikací na pracovníky v sociálních službách.

Službu rané péče nabízíme tak, aby dítě s PAS a jeho rodiče dostali potřebné informace „pod jednou střechou“, tedy u nich doma a nemuseli je shánět z různých zdrojů, cestovat za nimi a platit za ně. Pokud mají rodiče potřebu řešit nějakou aktuálně vzniklou situaci v době mezi pravidelnými konzultacemi, mají možnost využít také telefonické a e-mailové konzultace. V pracovním týmu rané péče jsou speciální a sociální pedagogové s několikaletou praxí s dětmi s autismem.

V současné době do sociální služby zavádíme metodiku SCERTS (sért). SCERTS představuje metodiku přístupu k dítěti s autismem a jeho rodině. Jedná se o ucelený systém podpory dítěte i rodiny, který chápe rodiče jako primární činitele změny – rozvoje dítěte – ve smyslu, že právě rodiče mají nejsmysluplnější a dlouhodobý vliv na vývoj dítěte. Jde tedy o to, že v centru zájmu je zde celá rodina (oproti tradičním přístupům, kde je předmětem zájmu především dítě).  Rodiče jsou cílem podpory proto, aby stali kompetentními (znalými, vědoucími) při výchově dítěte s autismem.

V sociálních službách zaměřených na práci s dětmi s autismem a jejich rodiny je SCERTS neznámý, tudíž neužívaný. Naše pracovnice rané péče v něm byla proškolena na pracovní stáži v MAIER CENTER FOR AUTISM SERVICES v kanadském Edmontonu v červenci 2014.

V Centru sociálních služeb DOTYK II v Brně na ulici Vídeňské 127 (budova firmy REMET s.r.o.) máme kompletně vybavenou místnost pro tzv. individuální nácviky pro děti s PAS. Slouží dětem a jejich rodičům k tomu, aby poznali a vyzkoušeli si strukturovaný prostor a činnosti v něm. Rodiče se pak mohou inspirovat pro uspořádání svého vlastního domácího prostředí tak, aby co možná nejlépe vyhovovalo dítěti a podporovalo jeho navazování kontaktu s okolím. Část tohoto prostoru je také vybavena a využívána pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace dětí s PAS užívající naši sociální službu.

Na uvedené adrese mají svůj klub také nemocní schizofrenií. Schází se zde pravidelně 1x za týden, aby se setkali a popovídali si, zazpívali, zahráli hry, poslechli hudbu, trénovali kognitivní funkce, společně si četli, vyrobili dárky na Vánoce pro své blízké, učili se vařit nová jídla, chodili na výlety…  Připravujeme také programy, které povedou odborníci terapeuti a jiní nabízející zábavu a poučení pro rozvoj osobnosti a socializace osob se schizofrenií.