...proměny v dotyku

Čti víc

Projekt "Můžeme si hrát se svými kamarády"

zahlavi

Můžeme si hrát se svými kamarády

V projektu „Můžeme si hrát se svými kamarády“, který podporuje nadace NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti (POMOZTE DĚTEM – KUŘE + ČT),  se zaměřujeme především na rozvoj hry ve volném čase u dětí s poruchami autistického spektra. V životě dětí je hra důležitou součástí jejich vývoje – prožívají, učí se, poznávají, řeší situace, navazují kontakty,… . Probíhá to obvykle jaksi samovolně a dospělí do těchto dějů vstupují jako podpora, motivátoři, korektoři, spoluhráči,… .

Dětem s autismem byl dar „samospádu“ hraní odepřen. Hrát si, to se musí postupně učit. Samozřejmě, že je to pro ně důležité z pohledu časové náplně dne, ale především je to nezbytné pro navázání kontaktu s nimi. Sdílení pozornosti okolí s těmito dětmi při hře, staví základy komunikace. Jestliže dokážeme vnímat potřeby dítěte a reagovat na ně, otevíráme brány porozumění a komunikace. K tomu je hra určitě ten nejlepší nástroj.

Děti s jakýmkoli postižením a jejich rodiny musí pro minimalizaci důsledků svého problému vydat více energie než ostatní. Jejich aktivity, na rozdíl od zdravých vrstevníků, je třeba nějak nastavovat, vstupovat do nich, cílit je a někdy i trochu více vést.

Podporu, kterou nabízí projekt, zaměřujeme na odpolední zájmovou činnost pro děti s poruchami autistického spektra ve věku do 7 let formou hry. Soustřeďujeme se na to, aby se děti hlavně učili hrát, komunikovat při hře a zapojovat se do hry s rodiči a vrstevníky. Hry jsou podávány v různých aktivitách, které sledují také další rozvoj dítěte a podporu rodičů při získávání kompetence výchovy svého postiženého dítěte.

Projekt má devět aktivit včetně canisterapie a hry v malé skupince kamarádů. Naplno se rozběhl v lednu letošního roku a potrvá až do jeho konce. Z počátku nás brzdilo celkem očekávané seznamování dětí s naším novým „Centrem denních aktivit pro děti s autismem“. Dnes už se tam cítí jak ryby ve vodě. Trochu s předstihem, proti plánu, se již některým dětem daří pohrát si se svým kamarádem/kou, se kterým se seznámily právě díky projektu. Všichni z toho máme radost a těší nás, že projekt byl pro tyto děti podpořen.

Rodiče, kteří svoje děti doprovází, se mezi sebou při této příležitosti setkávají, navazují kontakty a mají možnost si popovídat o svých zkušenostech s výchovou dítěte s poruchami autistického spektra, předat si informace a setkat se s dětmi z jiných rodin.

zapati