...proměny v dotyku

Čti víc

Činnosti centra DOTYK

Prostory centra DOTYK II

Pro uživatele rané péče DOTYK II jsou v rámci projektů k dispozici prostory pro činnosti, které mohou děti a jejich rodiče využívat při:

  • ambulantních konzultacích
  • odpoledních činnostech pro děti a rodiče
  • individuálním nácviku aktivit
  • setkávání rodičů.

Prostor je členěn na několik pracovních koutků.  Každý z nich je propojen s určitým typem činností.

Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a dárcům, kteří nám pomáhali s vybudováním uvedených prostor pro děti s poruchami autistického spektra.

1_11_31_41_2

 

Pomůcky s hlasovým výstupem – „komunikátory“

Snažíme se rodiče podpořit při nácviku komunikačních dovedností jejich dítěte zapůjčováním pomůcek s hlasovým výstupem. Nabízíme názorné ukázky využití, aby si dítě a rodiče mohli vyzkoušet práci s uvedenou kompenzační pomůckou.

Komunikátory jsou finančně velmi nákladné. Snažíme se stále získávat finance na zakoupení většího počtu těchto podpůrných pomůcek pro zapůjčování do rodin.

Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli.

2_1

 

Půjčování didaktických pomůcek

Nabízíme rodinám k zapůjčení některé pomůcky, které jsou k dispozici v prostorách pro činnosti.

Děkujeme všem nadacím, sponzorů a dárcům, kteří finančně přispěli k zakoupení uvedených pomůcek pro děti s poruchou autistického spektra.

3_23_1

 

Výroba pomůcek

Naše služba DOTYK II raná péče  je vybavena speciálním softwarem pro výrobu obrázkového materiálu – BOARD MAKER + doplňujícími softwary, Symwriter. Tyto programy využíváme pro výrobu pracovních listů, komunikačních karet, obrázkových schémat a dalších kompenzačních pomůcek. Můžeme rodičům pomoci s přípravou obrázkového materiálu dle individuálních potřeb dítěte a rodiny – jak se říká „šité na míru“.  Díky darovanému materiálu a našim dobrovolníkům (omalovánky, pexesa, suché zipy, laminovací folie, barevné papíry, magnetky,….) jsme schopni pro děti vyrábět a připravovat pomůcky.

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří nám pomohli zakoupit softwary a darovali materiál na výrobu pomůcek pro děti s poruchami autistického spektra.

4_14_24_34_4