...proměny v dotyku

Čti víc

Co nabízíme

Služby zaměřujeme na následující oblasti :

 • budování praktických manuálních dovedností pro domácnost
 • manipulace, užívání a údržba domácího zařízení a vybavení
 • sestavování domácího rozpočtu a orientace ve finančním hospodaření
 • prožitkové procvičování situací každodenního života
 • příprava na pravidelné i neobvyklé zátěžové situace
 • poskládání denního režimu a jeho udržování
 • poznávání fungování úředního života společnosti
 • společné nakupování, vyřizování, dojednávání, domluva
 • pomoc při hledání pracovního zařazení
 • příprava  na pracovní poměr u nového zaměstnavatele
 • hledání aktivit volného času a jeho společné naplňování
 • doprovázení do kulturních zařízení, na kulturní a jiné zájmové akce
 • řešení problémů související s vlastní nemocí a zdravím
 • společné sledování informací z novin, časopisů, internetu, televize
 • povídání o všem, co si chceme sdělit
 • pravidelné schůzky s ostatními kamarády z naší služby
 • setkávání ve větším kolektivu kamarádů, rodinných příslušníků a ostatních, kteří nás rádi uvidí
 • činnosti pro potěšení, zábavu i k užitku - v malé skupince